www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Czarna Mamba ujarzmiona!

Partner Iwony Pavlovi?, Wojtek O?wi?cimski w ko?cu si? o?wiadczy?

„Iwona Pavlovi? ostentacyjnie pokazuje pier?cionek z wielkim oczkiem (czy na pewno brylant?), wi?c nie ma w?tpliwo?ci, ?e si? zar?czy?a.

Tradycyjnie pier?cionek zar?czynowy nosi si? na serdecznym palcu. Pavlovi? ma go na ?rodkowym, by? mo?e wi?c narzeczony Wojtek O?wi?cimski nie trafi? z rozmiarem. Oby to nie by?a z?a wró?ba.” – podaje Super Express.

Przes?dy przes?dami, ale da? jeszcze zbyt ma?y pier?cionek „czarnej mambie” ? Chyba O?wi?cimski nie ryzykowa?by a? tak bardzo …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>