www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Córka Pazury polubi?a now? macoch??

Edyta Zaj?c, nowa ?ona Czarka Pazury jest w podobnym wieku, co jego córka Nastka …


Prze?om w stosunkach Cezarego Pazury i jego córki? Nastka d?ugo nie mog?a zaakceptowa? Edyty Zaj?c, przez co jej stosunki z ojcem bardzo si? pogorszy?y.

Pazura_Cezary_córka

Jednak ostatnio sp?dzaj? obie razem du?o czasu i powoli zaczynaj? siebie akceptowa?. Nie powinny mie? problemów z dogadaniem si?, w ko?cu s? prawie w tym samym wieku... gdyby nie ci??a Edyty, pewnie razem by imprezowa?y. A Czarek, odwozi?by je i przywozi? do domu … w ko?cu tato.

Zaj?c_Edyta_Pazura_Cezary

Ale ta sielanka nie mo?e si? zrealizowa?, bo ju? wkrótce Edyta urodzi Nastce przyrodnie rodze?stwo…

Zaj?c_Edyta_Pazura_Cezary


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>