www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Córka Mike’a Tysona nie ?yje…

Nie uda?o si? jej uratowa? po nieszcz??liwym wypadku.


Dziewczynka mia?a tylko 4 latka. Udusi?a si? ta?m? zwisaj?c? spod konsoli bie?ni. Nie wiadomo, czy si? po?lizgn??a, czy po prostu w?o?y?a g?ow? w p?tl?. Wiadomo natomiast, ?e by?o to krytyczne w skutkach.

Malutka Exodus trafi?a do szpitala, przy ?yciu przez kilka godzin utrzymywa? j? respirator. Jej stan okre?lano jako krytyczny. Wczoraj wieczorem okaza?o si?, ?e ma?ej nie uda?o si? uratowa?.

Najszczersze wyrazy wspó?czucia dla rodziny Tyson’ów. Bo tak naprawd? chyba nie ma nic gorszego ni? strata dziecka…

//Foto by: PR Photos


Wpisz komentarz

  1. 5 czerwca 2009 10:27

    monika33:

    bardzo wspo?czuje yo musi bolec i to0 bardz po stracie ukochenej osoby a zw?aszcza ukochanego dziecka

Podobne posty:

/* */?>