www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Córka Kozidrak zrobi wi?ksz? karier?!?

Beata Kozidrak jest, jak ?ywa legenda polskiej sceny muzycznej. Jej córka Kasia Pietras rusza na podbój zagranicy! Czy jej si? uda?

Podobno Kasia ma wiele kontaktów zagranicznych i ju? ko?czy swoj? now? p?yt? w j?zyku angielskim.

Pietras_Katarzyna

By? mo?e w?a?nie za granicami kraju b?dzie mia?a szanse na prawdziwy sukces. W Polsce, mimo tego ?e wyst?puje ju? od kilku lat, rozpoznawana jest g?ównie, jak córka s?ynnej mamy Beaty …

Kozidrak_Beata_Pietras_Katarzyna


Tylko czy jest w stanie wybi? si? na rynku zagranicznym, przecie? dopiero tam jest spora konkurencja!?

Pietras_Katarzyna

No chyba, ?e grzeczna Kasia szykuje, jaki? skandal, wtedy, je?li nie sukces to chocia? rozg?os ma murowany …

Pietras_KatarzynaWpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>