www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Córka Holland demetuje: Rosati to dobra aktorka!

Tak twierdzi córka pani re?yser, Kasia Adamik. W rozmowie z „Onet.pl” postanowi?a ona zdementowa? plotki mówi?ce o niewystarczaj?cym talencie Weroniki.

Bardzo jestem zdziwiona tym, co napisa? „Fakt” na temat udzia?u Weroniki Rosati w filmie „Ukryci”. To s? rzeczy kompletnie nieprawdziwe. Moja mama bardzo lubi Weronik? i j? szanuje, uwa?a j? za dobr? aktork?. Ucieszy?a si?, ?e zgodzi?a si? ona wzi?? udzia? w zdj?ciach próbnych do tego epizodu, ?e nie gwiazdowa?a. Weronika ?wietnie si? wywi?za?a ze swojego zadania aktorskiego. Obie ?a?owa?y?my, ?e przy tym projekcie nie by?o dla niej wi?kszej roli.

Holland_Agnieszka_Adamik_Katarzyna

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>