www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Coraz mniej prawdziwego Ibisza!?

Krzysiek zmienia si? w oczach!

Od kiedy wysz?o na jaw, ?e na wiosn? prezenter podda? si? operacji plastycznej i usun?? sobie wory pod oczami, ci?gle komentuje si? jego wygl?d. Trudno si? temu dziwi?, gdy? Ibisz zmieni? si? nie do poznania. Co wi?cej, wydaje si?, ?e na ka?dej z kolejnych imprez wygl?da inaczej. Coraz mniej w Ibiszu, tego, w którym kilka lat temu zakochali si? telewidzowie w ca?ej Polsce! To zdj?cia Ibisza z wczorajszej konferencji prasowej Podziel si? posi?kiem.

Ibisz_Krzysztof_Czubówna_Krystyna

Ibisz_Krzysztof

Ibisz_Krzysztof

Ibisz_Krzysztof_lipiec_2009

Ibisz_Krzysztof_2007

Szokuj?ce wyznanie by?ej ?ony Krzysztofa Ibisza!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>