www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Co sprawi?o, ?e Koroniewska i Dowbor bior? ?lub?

Ci??a kochani, ci??a …

A tak si? zarzekali, ?e ?lubu nie b?dzie, ?e nie my?l? o dzieciach. Chocia? oprócz swojego zwi?zku piel?gnowali te? ulubionego psiaka.

Nie trzeba by?o jednak d?ugo czeka? na wie?ci o za?lubinach Macieja Dowbora i Joanny Koroniewskiej.

Zaraz za potwierdzon? przez menad?erk? Joasi informacj? o ci??y aktorki, pojawi?y si? wie?ci o rych?ym ?lubie! Podobno m?odzi bardzo si? spiesz? i chc?, by ich dziecko przysz?o na ?wiat w zalegalizowanym zwi?zku ma??e?skim.

Trzymamy w takim razie kciuki w walce z czasem, tym bardziej, ?e Joasia potrzebuje teraz raczej odpoczynku ni? stresów i po?piechu.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>