www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Co si? sta?o z twarz? Papa D.!?

Pawe? Stasiak coraz m?odszy!?

Cud natury? Wspania?e geny? Trudno powiedzie?. Na planie jubileuszowego teledysku zespo?u Papa D. lider zespo?u Pawe? Stasiak pokaza? si? w swojej nowej ods?onie – by? nie do poznania!

Zreszt? zobaczcie jego aktualnie fotki i porównajcie z wcze?niejszymi, – przekonajcie si?, jak bardzo zmieni? si? wygl?d gwiazdora!

>>>

1 2 3 4 5 6

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>