www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Co si? dzieje z jurorem „Ta?ca z gwiazdami”!?

Piotr Gali?ski w tej edycji programu zalaz? ju? za skór? niejednej osobie zwi?zanej z show. Sk?d w nim tyle uszczypliwo?ci?

Niestety od samego Piotra Gali?skiego nie mo?na dowiedzie? si?, dlaczego sta? si? tak wyj?tkowo z?o?liwy. Zapytany przez Fakt, o powody swojego zachowania powiedzia? tylko Nie b?d? rozmawia?, nie mam czasu.

Gali?ski_Piotr

1 2 3 4

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>