www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Co si? sta?o z Fajkowsk?!?

Mama robi miejsce córce, Marysi Nikli?skiej!?


Absolutnie nie, córk? Jolanty Fajkowskiej ci?gnie do aktorstwa nie do dziennikarstwa.

Fajkowska_Jolanta_Nikli?ska_Marysia

Ale pytanie pozostaje to samo. Co si? sta?o z Fajkowsk?? Kiedy? na szklanym ekranie by?a ka?dego dnia, dzisiaj trudno o jej widok. Gwiazdy donosz?, ?e Fajkowska cho? pracuje w TVP nie jest ju? tak widoczna, jak kiedy?.

Chyba taka kolej rzeczy, wielkie kiedy? gwiazdy robi? miejsce tym pocz?tkuj?cym

Fajkowska_Jolanta

Fajkowska_Jolanta


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>