www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Co si? sta?o z Edyt? Górniak!?

Ju? nikt nie jest chyba w stanie oceni?, jakie plany ma gwiazda…

Nieustaj?ce pasmo pora?ek w ?yciu osobistym. Afery z wywiadami, wyci?ganie na ?wiat?o dzienne rodzinnych tajemnic. Wszyscy ?yli problemami Edyty Górniak.

Górniak_Edyta

Górniak_Edyta_Krupa_Darek

Ca?e mnóstwo niezrozumia?ych zachowa? Edyty przek?ada si? tak?e na ?ycie zawodowe. Otó? Górniak bez podania przyczyny na kilka dni przed Sopot Hit Festiwal zrezygnowa?a z udzia?u w nim. Teraz TVP zapowiedzia?a, ?e nie zamierza podejmowa? wspó?pracy z Górniak. Po prostu sta?a si? ma?o wiarygodna.

Górniak_Edyta

Górniak_Edyta

Górniak_Edyta

Górniak_Edyta

Wiadomo, czemu Górniak nie wyst?pi w “Ta?cu z gwiazdami”!!! [6 zdj??]


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>