www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Co si? dzieje z Edyt? Górniak?

Gwiazda, musi by? zrozpaczona!

Edyta popada ostatnio w dziwne stany emocjonalne. Nie da si? tego ukry?, gdy, jako jeden z jurorów bierze udzia? w programie Polsatu „Jak oni ?piewaj?”.

Pisali?my ju?, ?e Górniak paradowa?a z balonem pod sukienk? udaj?c kobiet? w ci??y, ?e skaka?a po fotelu na bosaka i ca?owa?a w g?ow? Rudiego Schuberta... Ale to nie pierwsze tego typu akcje Edytki.

]

Jeszcze niedawno sugerowa?a, ?e jest w ci??y, co oczywi?cie okaza?o si? nieprawd?.

Trudno powiedzie?, czy stan emocjonalny Edyty zwi?zany jest z pragnieniem drugiego dziecka, czy mo?e ma s?u?y?, jako narz?dzie marketingowe?

Tylko czy Górniak ju? zapomnia?a, jak? toczy?a walk? z mediami, gdy urodzi?a swojego syna Alana?

Teraz najwyra?niej potrzeba prywatno?ci nie jest ju? dla niej tak bardzo istotna, skoro manifestuje ch?? zaj?cia w ci??? ...


Wpisz komentarz

  1. 23 października 2009 14:02

    prawda:

    To nie stan emocjonalny, tylko ukrywana choroba psychiczna, ostatni m?? du?o sie napracowa?, ?eby nic nie by?o wida?, a teraz jak przebra?a si? miarka to jej znowu odwala szajba. Nowy ch?opak pewnie nie wie w co si? wpakowa?, bo mo?e gdyby wiedzia? podawa? by jej psychotropy.

Podobne posty:

/* */?>