www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Co si? dzieje z Edyt? Górniak?!

Zadziwia nas ostatnio i szokuje, co raz to innymi wybrykami. Nikt ju? nie mo?e tego zrozumie?, nawet najbli?sza rodzina.

Gdzie? w tym wszystkim musi by? jaki? sens a przynajmniej powód. Bo jak mo?na wyt?umaczy? zignorowanie w?asnej siostry, gdy ta z ut?sknieniem wyczekuje w kuluarach?!!! Jak donosi tygodnik „Na ?ywo” do sytuacji takiej dosz?o podczas festiwalu w Opolu.

Górniak_Edyta

Powód? Tak cenny i ci?gle uciekaj?cy czas! Swojej schorowanej matki, Pani Danuty Górniak równie? nie mia?a czasu odwiedzi?. Pani Danuta zwierzy?a si? na ?amach magazynu: „Przesta?am ju? rozumie?, o co w tym wszystkim chodzi. Wiem tylko jedno – i bardzo si? tego boj?: ?e najbardziej ucierpi na tym Allanek”.

Górniak_Edyta

A? momentami nasuwa si? rozg?o?ne: „Ziemia do Edyty Górniak”!!! Pani Edyto, niech Pani wróci do nas. Wszyscy zainwestowali?my w Pani? sporo uczucia i emocji. Niech pozostan? te pozytywne i z nimi chcemy Pani? kojarzy?!

Górniak_Edyta


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>