www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Co przeszkodzi?o Trzebiatowskiej w sukcesie?

A raczej kto…

Marta ?muda-Trzebiatowska mo?e wiele straci?. Ju? nied?ugo na anten? stacji TVN wraca jej wielka gwiazda Joanna Brodzik.

Nie do??, ?e ma nad Mart? przewag? wzgl?dem do?wiadczenia, to jeszcze bije j? popularno?ci?, mimo przerwy na ci???, urodzenie i wychowanie synków bli?niaków…

?ycie prywatne i relacje z Adamem Królem wp?yn??y negatywnie na jej wizerunek. Dowód? Klapa filmu „Nie k?am kochanie”. Có?, Marta nie budzi takiego zaufania i sympatii jak Joanna: – czytamy w Na ?ywo relacj? anonima z TVN-u

Czy?by partner Marty, Adam Król przekre?li? jej szans? na zawrotn? karier?? A zapowiada?o sie tak bajkowo, serial „Teraz albo nigdy” wspólny udzia? w „Ta?cu z gwiazdami”…

A teraz tylko pozostaje nadrobi? utracone zaufanie widzów, bo zbli?a si? wielki powrót Joasi Brodzik.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>