www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Co ??czy Dod? i Ksi??kiewicz?

Pami?tamy niedawne rewelacje zwi?zane z Dod? i tym czy nosi czy nie nosi bielizny. A tu prosz?…Weronika!!!

Jest to bardzo odwa?na decyzja rozg?asza?, zw?aszcza brukowcom swoje osobiste zachowania i upodobania.

Po rewelacjach z Dod? mamy rodzynek w postaci wypowiedzi Weroniki Ksi??kiewicz (28 l.). Chodzi?o mianowicie o staniki i bielizn?. Zaobserwowano wszem i wobec bardzo naturalne „ruchy” biustu Pani Weroniki podczas przemieszczania si? ?wawym krokiem. Ksi??kiewicz oznajmi?a ?e faktycznie, nie lubi staników gdy? j? kr?puj? (SE).

Ma?o tego wyjawi?a ?e zdarzy?o jej si? wogóle nie mie? nic „pod spodem” na jednej z gali. Bior?c pod uwag? magnetyzuj?c? kobieco?? Ksi??kiewicz po takich zwierzeniach  tym bardziej b?dzie przyci?ga? ciekawskich obserwatorów. Przed nami „Taniec z gwiazdami” prosz? Panów!!!.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>