www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Co Ibisz ma wspólnego z konkursem pi?kno?ci!?

Krzysztof Ibisz dosta? kolejny anga?.

Widocznie nadal ma?o mu programów, w których jest najcz??ciej pokazywan? osob?. Tym razem zosta? zatrudniony do prowadzenia Miss Supranational, konkursu, który odb?dzie si? w P?ocku. Do konkursów pi?kno?ci pasuje on przecie? najlepiej.

Ibisz_Krzysztof

Ibisz_Krzysztof

Ibisz_Krzysztof

Ju? 5 wrze?nia b?dziemy mogli zobaczy? go na gali, któr? poprowadzi wraz z … Patrycj? Kazadi. To niew?tpliwe widowisko zasili ich konta o spor? sum?. Miejmy nadziej?, ?e pieni?dze te nie b?d? pochodzi?y z kieszeni widzów.

Ibisz_Krzysztof

Ibisz_Krzysztof

Kazadi_Patrycja

Ibisz odbierze dom by?ej ?onie?!!?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>