www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Co Gliwa lubi robi? na trawie!?

Sylwia Gliwa chyba nie wiedzia?a w co si? pakuje decyduj?c si? na zwi?zek z du?o m?odszym od siebie Szymonem Paneckim. Od kiedy pokazuje si? z nim publicznie nie schodzi z j?zyków. Jak bardzo aktork? motywuje jej ukochany nastolatek mogli?my przeczyta? w jednym z dzisiejszych tabloidów. Ciekawe czy i Sylwia podj??a t? jak?e zmys?ow? lektur?? Chcecie si? po?mia?? Zapraszamy …

Gliwa_Sylwia_Panecki_Szymon


Aktorka podobno codziennie biega ze swoim ukochanym. Oto opis ich wspólnych ?wicze? …

„Wspólne bieganie okaza?o si? te? znakomit? zabaw?. Kochankowie zgrzane cia?a oblewali wod?. Urocze psoty jednak po chwili ust?pi?y miejsca rozci?ganiu mi??ni, które jest obowi?zkowym ?wiczeniem, aby unikn?? bolesnych zakwasów. Zakochani znakomicie wspó?pracowali. Przy tym taniec ich cia? wygl?da? niezwykle zmys?owo. Najpierw on, le??c na trawie, wypycha? partnerk? wspart? o jego nogi do góry, tym samym pracuj?c nad swoimi mi??niami, po czym to Sylwia wyl?dowa?a na plecach, a on nad ni? górowa?.” (SE)

Gliwa_Sylwia_Panecki_Szymon

Gliwa_Sylwia_Panecki_Szymon


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>