www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Co Dygant robi z m??czyznami?

Wbrew pozorom odpowied? nie jest prosta

Agnieszka ma za sob? jedno nieudane ma??e?stwo, o którym nawet nie chce wspomina?! Ale jej serce nie jest wolne, od kilku lat jej partnerem jest Patrick Yoka. I cho? uk?ada im si? ca?kiem dobrze, Agnieszka nie chce brn?? w drugie ma??e?stwo, co ciekawe zdradza recept? na dobre relacje pomi?dzy kobietami, a m??czyznami …

„Dobrze jest by? z kim?, kto potrafi zracjonalizowa? twoje l?ki. A ?e chyba nic tak nie zabija zwi?zków, jak nuda i rutyna, fajnie przy okazji mie? te? z m??czyzn? o czym pogada? – powiedzia?a Dygant.” (SE)

Zadziwiaj?ce, to z m??czyznami mo?na jeszcze gada? ..?;)


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>