www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Ci??arna, zap?akana Ksi??kiewicz na dworcu z walizk?!

Czy to dobre miejsce przed ?wi?tami dla kobiety w ci??y?

To naprawd? musia?o wywo?a? w sercu ?al u przechodniów … Aktorka z wielkim brzuszkiem ci??owym i równie wielk? walizk?, ton?ca we ?zach czeka?a na dworcu na poci?g do Poznania.

Fakt napisa?, ?e Weronika w czasie oczekiwania na poci?g próbowa?a si? do kogo? dodzwoni?. Niestety nie uda?o si? –  wtedy aktorka zala?a si? ?zami. Pono? mijaj?cy j? ludzie zatrzymywali si? i z trosk? pytali, czy nic si? nie sta?o.

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>