www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Ci??arna narzeczona Pazury ma do?? show-biznesu

To, po co zwi?za?a si? ze starszym panem?

Jestem w ci??y. Nie chc? szumu wokó? siebie, potrzebuj? spokoju – mówi nam Edyta. – Mamy z Czarkiem teraz wiele swoich prywatnych spraw – dodaje”  – podaje SE

To zrozumia?e, ?e Edyta b?d?c w stanie b?ogos?awionym chce si? wyciszy? i mo?e by? nawet rozdra?niona. Ka?da normalna kobieta ma takie potrzeby w okresie ci??y.

Ale nie ka?da w wieku dwudziestu paru lat ma romans ze starszym panem, dinozaurem show-biznesu do tego podwójnym rozwodnikiem.

Trudno si? dziwi?, ?e wokó? Edyty i Czarka jest tak spore zainteresowanie mediów, przecie? z dnia na dzie? ta m?oda nikomu nie znana dziewczyna sta?a si? wielk? „gwiazd?”

Mamy nadziej?, ?e jej decyzja o zwi?zku z Pazur? by?a ?wiadoma, czyli wiedzia?a, ?e show-biznes to nie tylko blaski, ale i cienie …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>