www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Ci??arna Cichopek chodzi na si?owni?!

Kasia boi si? utraty figury po porodzie?

Która z was biega?a na bie?ni w pierwszych miesi?cach ci??y? W tym okresie biegi uprawia si? raczej do toalety, bo m?cz?ce md?o?ci daj? si? cz?sto we znaki.

Ale Kasia to kobieta bardzo wytrzyma?a i na to wygl?da i przezorna, bo jak donosi Fakt, pod czujnym okiem instruktorki ?wiczy na si?owni.

B?d?c w ci??y, o ile nie ma przeciwwskaza? lekarza, kobieta mo?e wykonywa? pewne ?wiczenia, po to, aby wzmocni? okre?lone mi??nie i ?atwiej przej?? wyczerpuj?cy poród. Po nim ?atwiej jest te? zrzuci? zb?dne kilogramy, które zostaj? z okresu ci??y.

Czy?by Kasia ju? teraz ba?a si?, ?e po porodzie jej figura nie b?dzie zadziwia? tak jak teraz? St?d te ?rodki zapobiegawcze?

Zastanawiamy si? tylko, czy pomys? z si?owni? to w?asna inicjatywa Kasi, czy jej m??a Marcina …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>