www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Cielecka w serialu zarobi fortun?!

Magdalena Cielecka nie grywa?a dotychczas w telewizyjnych serialach. No, ale pieni?dze wiele zmieniaj?.

Jak dowiedzia? si? Fakt, aktorka pocz?tkowo nie by?a sk?onna wzi?? udzia?u w nowej produkcji stacji Polsat Hotel 52. Podobno sytuacja zmieni?a si?, po ponownym spotkaniu z producentem. Za trzyna?cie odcinków serialu aktorka zgarnie ca?e 130 tysi?cy z?otych!

Cielecka_Magdalena

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>