www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Cielecka przechodzi kryzys?

A ju? cieszyli?my si?, ?e Magda Cielecka unormowa?a swoje sprawy osobiste

Wszystko wskazywa?o, ?e aktorka zwi?za?a si? z m?odym aktorem znanym z „BrzydUli”, ?ukaszem Garlickim (31 l.).

Latem mi?o sp?dzali czas na festiwalu filmowym w Gdyni, a w minion? ?rod? nie szcz?dzili sobie czu?o?ci na warszawskim pokazie mody. Go?ym okiem by?o wówczas wida?, ?e aktorka chce, ?eby wszystkie panie zauwa?y?y, ?e to „ciacho” nale?y do niej.

Ale jakie? by?o nasze zdziwienie, gdy w czwartek Magda na sto?ecznej imprezie pojawi?a si? u boku jeszcze innego, o kilka lat starszego m??czyzny. Na pokazie si? jednak nie sko?czy?o. Para w obj?ciach wybra?a si? do dyskoteki do warszawskiego klubu Zoo. Niczym para nastolatków w drodze na ta?ce szli rado?nie obj?ci. Tam bawili si? niemal do rana.” – podaje Super Express.

Eksperci okre?laj? takie zachowania kryzysem wieku ?redniego. A mo?e po prostu Cielecka potrzebowa?a jakiej? odmiany?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>