www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Cielecka nie mo?e zapomnie? o Chyrze!!!

Jak tu zapomnie? o mi?o?ci ?ycia...


Magda jest bardzo rozbita – mówi nam osoba z otoczenia Magdy Cieleckiej. – Nie potrafi zapomnie? o Andrzeju, bo by? najwi?ksz? mi?o?ci? jej ?ycia. Mi?dzy nimi wci?? jest chemia i bardzo silne emocje. Ona chce mie? normalne ?ycie, ale czy przy Andrzeju jej si? to uda? Z jego trudnym charakterem? W?tpi? – czytamy w Fakcie.

Cielecka_Magdalena

Od pewnego czasu Cielecka spotyka si? z m?odszym, aktorem ?ukaszem Garlickim.  Czy jednak ten zwi?zek jest udany? W ?wietle tych doniesie? raczej trudno mówi? o tym, aby Magda by?a szcz??liwa ze swoim nowym partnerem.

Cielecka_Magdalena_Garlicki_?ukasz

Cielecka_Magdalena_Garlicki_?ukasz


Zobacz galeri? zdj?? Magdaleny Cieleckiej i Andrzeja Chyry!

>>>

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>