www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Cielecka ci?gle kocha Chyr??

Ch?opakowi Magdy Cieleckiej, ?ukaszowi Garlickiemu by?o troch? „?yso” podczas ostatniej imprezy …

„Podczas bankietu w t?umie go?ci nagle Magda i Andrzej, byli kochankowie, natkn?li si? na siebie. I stan?li jak zaczarowani. Oczy aktorki rozb?ys?y magnetycznym blaskiem. Chyra te? wygl?da? na szcz??liwego. Tym bardziej ?e ju? od dawna nie widzia? Magdy. Oboje przez d?ug? chwil? stali nieruchomo, wpatruj?c si? w siebie. Pó?niej zamienili kilka zda?. Ale to, co mówili, nie by?o wa?ne, liczy?o si? tylko to, jak na siebie patrzyli” – donosi Fakt.

Gdy tak niedawno Cielecka publicznie pokaza?a swojego nowego ch?opaka ?ukasza Garlickiego, ci?gle widywano j? jeszcze z Chyr?.

Przed czym Magda ucieka, przed toksyczn? mi?o?ci? czy przed sam? sob??


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>