www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Cielecka boi si? mi?o?ci!?

„Chcia?aby si? zakocha?, ale si? boi”- mówi o Cieleckiej jej znajomy.

Jeszcze niedawno aktorka zwi?zana by?a z ?ukaszem Garlickim i wszystko zapowiada?o si? bardzo obiecuj?co. „Nie s? par?, ??cz? ich przyjacielskie relacje, chocia? ich zachowanie mo?e wskazywa? na co? wi?cej. Wszak trzymaj? si? za r?ce. Ale ?ukasz to wci?? nie ten”- czytamy w „Twoim Imperium”.

Cielecka_Magdalena_Garlicki_?ukasz

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>