www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Cichopki jednak nie sprzedaj? domu!?

Na raty im wystarcza.

Niedawno pojawi?a si? informacja, ?e Kasi? Cichopek i Marcina Hakiela, jedno z najbardziej popularnych ma??e?stw show-biznesu dopad? kryzys finansowy. Powodem mia?y by? zwi?kszone raty kredytu, który zaci?gn?li. Poniewa? mieli trudno?ci ze sp?at? bardzo wysokich rat (mówiono nawet o 15 tysi?cach miesi?cznie tylko za same raty!) m?ode ma??e?stwo mia?o pono? wystawi? na sprzeda? swój pot??ny kilkuset metrowy dom w warszawskim Wilanowie.

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>