www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Cichopki hartuj? dziecko na mrozie!

Spacer z pó?rocznym dzieckiem na sporym mrozie? Czemu nie!

Kasia Cichopek i Marcin Hakiel nie zra?aj? si? niskimi temperaturami (-10st.). I tak? sam? postaw? próbuj? ju? wszczepi? swojemu ma?emu, 6-miesi?cznemu synkowi Adasiowi. Dziwicie si??

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>