www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Cichopek zrezygnuje z „Tancerzy”?

By? mo?e Kasia Cichopek ju? nie wróci na plan serialu. Sk?d taki bieg wydarze??

Na razie Kasia odpoczywa od aktorstwa, w zwi?zku z zaawansowan? ci???. Ale trudno powiedzie?, czy po przerwie zwi?zanej z ci??? i urodzeniem dziecka, Cichopek b?dzie chcia?a by? twarz? tej produkcji.

Cichopek_Kasia

Zreszt? jej rola, niewiele wnosi do produkcji i do „twarzy serialu” raczej si? nie kwalifikuje …

Cichopek_Kasia


Kasia podobno nie jest z tego zadowolona. Jeszcze, gdy nie by?a w ci??y, mia?a zagra? g?ówn? rol? w „Tancerzach”, potem jednak wszystko si? zmieni?o w zwi?zku z jej stanem i dosta?a zamiast g?ównej, drobn? rólk? ..

Cichopek_Kasia

Bardzo prawdopodobne, ?e Cichopek ca?kiem wycofa si? z udzia?u w produkcji.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>