www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Cichopek zniknie z ekranu?

Kasia jest ju? bardzo zm?czona

Zniknie, ale tylko na Sylwestra …

Cichopek zdecydowa?a, ?e sylwestra chce sp?dzi? poza prac?. Wed?ug naszych informacji prezenterka show „Jak oni ?piewaj?” chce wyjecha? w góry do Zakopanego i tam przywita? Nowy Rok.

Powodem takiej decyzji jest zm?czenie Kasi. Ostatni rok by? dla niej bardzo pracowity i stresuj?cy” – podaje Fakt.

Bardzo dobre posuni?cie. Nie tylko odpocznie ona sama, ale te? telewidzowie. Czy nie odnosicie wra?enia, ?e Kasi jest zbyt wiele w TV?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>