www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Cichopek zazdrosna o Hakiela!

Kasia nie chcia?a jego udzia?u w „Ta?cu z gwiazdami”!

Zwi?zek Kasi i Marcina rozpocz?? si? od udzia?u w „Ta?cu z gwiazdami”. Warunki panuj?ce w programie i … na treningach by?y sprzyjaj?ce do rozwoju ich znajomo?ci. Potem Marcin ju? nie bra? udzia?u w kolejnych edycjach show.

A? do teraz, kiedy ma wyst?pi? ponownie. Wiadomo jednak, ?e nie u boku Kasi. Jak si? okazuje Kasia obawia?a si? w?a?nie tego, ?e jej ?wie?o upieczony m?? i ojciec dziecka, którego si? spodziewa wpadnie w szpony jakiej? atrakcyjnej gwiazdy …tak rozpocz??a si? przecie? ich wspólna znajomo?? i tyle si? przecie? mówi o romansach par ta?cz?cych w programie…

Poniewa? Hakiel b?dzie ta?czy? z Dorot? Del?g, wnioskujemy, ?e tym razem Kasi uda?o si? postawi? na swoim.

W ko?cu jej m?? móg? trafi? na seksown? Weronik? Ksi??kiewicz lub weterank? konkursów miss Francys Barraz?-Sudnick?” (SE)

A nam si? wydaje, ?e Kasia nie musia?a si? tak obawia?. Przecie? przy takiej konkurencji tancerzy, jak Rafa? Maserak, ?ukasz Czarnecki, jej m?? Marcin wypada troch? s?abo …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>