www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Cichopek wodzona za nos!

Gwiazda zosta?a upokorzona!

Wraz z ko?cem roku nadesz?y pomy?lne dla Kasi Cichopek wie?ci. Mia?a od Nowego Roku rozpocz?? ponownie prac? na planie serialu Tancerze. To by?o cudowne zrz?dzenie losu, przecie? praca dla Kasi w Jak oni ?piewaj? zako?czy?a si? razem z ko?cem ery programu.


Niestety teraz aktorka ma trudny orzech do zgryzienia. Po tym, jak zmieni? sie kierownik planu w Tancerzach zmieni?y si? tak?e wszystkie ustalenia dotycz?ce wspó?pracy z Cichopek. Teraz Kasia wedle doniesie? Faktu zamiast cieszy? si? z nowego ?ród?a dochodu, musi zabiega? o nowe, dogodne warunki. Je?li si? nie uda, prawdopodobnie zrezygnuje z serialu.

Cichopek_Katarzyna

Cichopek_Katarzyna

„Tancerze” znowu dla Cichopek!


Cichopek na Nowy Rok bez pracy!


Cichopek dosta?a ultimatum!


Pani Profesor Cichopek?


Cichopek zrobi karier? za granic?!?


Cichopek wozi dziecko do pracy!?


Cichopek zatrudni?a sobowtóra, jako niani?!


Terentiew stoi murem za Cichopek!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>