www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Cichopek we?mie 300 tys. za reklam? Barbie!?

No, no. Cichopki odbij? si? od dna.

Twoje imperium podaje, ?e w?a?nie tak? okr?g?? sumk? Kasia Cichopek zarobi za udzia? w reklamie lalki Barbie.


Ma?o to czy du?o, trudno powiedzie?, ale uda?o si?. Bo to wysokie wynagrodzenie wisia?o na w?osku, – negocjacje w sprawie wysoko?ci zap?aty trwa?y pono? pó?torej miesi?ca.

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>