www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Cichopek w gronie najbardziej wp?ywowych Polek!

Takiej kariery jeszcze chyba nie by?o!

Zestawienie sporz?dzi? miesi?cznik „Home and Market”. Kasia znalaz?a si? w gronie kobiet maj?cych faktyczn? w?adz? i spore wp?ywy, obok Jolanty Kwa?niewskiej, Niny Terentiew, Henryki Bochniarz czy prezes Urz?du Komunikacji Elektronicznej Anny Ste?y?skiej” (Fakt)

Kasia swoj? telewizyjn? karier? zaczyna?a od udzia?u w serialu „M jak Miłość”. Wiele osób zarzuca jej do tej pory brak aktorskiego wykszta?cenia. Ale dla Cichopek, jak wida? nie ma rzeczy niemo?liwych.

Kariera w telewizyjnej Dwójce, w Polsacie, prowadzenie wielu imprez i szko?y ta?ca za?o?one z m??em Marcinem Hakielem a do tego spore grono fanów, pozwalaj? jej na zaliczenie sie do tych kobiet w show-biznesie, które faktycznie maj? co? do powiedzenia.

Gratulujemy!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>