www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Cichopek w ci??y haruje, jak wó?

Kasia chyba zapomina, w jakim jest stanie

Kasia prowadzi teleturniej randkowy „Gra wst?pna”

Niedawno podczas nagrania wyst?pi?a w czterech stylizacjach, co oznacza, ?e jednego dnia nagrywano a? cztery odcinki! Bior?c pod uwag? stan Kasi Cichopek, która jest w ci??y, s?dzimy, ?e kosztuje j? to nie ma?o wysi?ku.” (SE)

Utrata posady w „Jak oni ?piewaj?” i mo?liwe ni?sze dochody chyba nie s? warte zdrowia przysz?ej mamy i jej nienarodzonego dziecka?


Wpisz komentarz

  1. 17 maja 2009 16:16

    majag5@wp.pl:

    Kasiu bardzo ?adnie wygl?dasz ale brzucha to ci nie wida? za bardzo (;(;(;(;(;

Podobne posty:

/* */?>