www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Cichopek rozmienia si? na drobne?

Agnieszka Sienkiewicz nie boi si? porówna? do Cichopek

Na to, co mówi? inni, nie mam wp?ywu. Nie znam Kasi osobi?cie. Szanuj? jej prac?. Ona jest osob? medialn?, a ja chcia?abym przede wszystkim rzetelnie wykonywa? swój zawód w teatrze i przed kamer?.

Nic innego mnie na razie nie interesuje. „Taniec z gwiazdami” czy „Jak oni ?piewaj?” to nie moja bajka.

Je?li zaczniesz rozmienia? si? na drobne, to zapomnisz, po co jeste? i co masz robi?.” mówi Sienkiewicz dla SE.

Wniosek: Cichopek to nie aktorka i rozmienia sie na drobne!? Tylko czy a? tak bardzo mija si? to z prawd??

A swoj? drog? za rok, mo?e dwa jednak Agnieszka zata?czy lub za?piewa?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>