www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Cichopek – prezenterka, dostanie „Wiktora”?!

To zabawne, ?e Kasia staje do pojedynku z takimi znanymi prezenterami telewizyjnymi, jak Krzysztof Ibisz, Piotr Kra?ko czy Kinga Rusin …

Je?li 11 maja podczas gali rozdania Wiktorów oka?e si?, ?e Kasia zostanie uznana najlepsz? prezenterk? telewizyjn?, chyba przyznamy s?uszno?? Kamilowi Durczokowi, który z uwagi na obecno?? Cichopek w walce o Wiktora w tej w?a?nie kategorii wycofa? si? z boju o statuetk? …

Pozostali nominowani, Kinga Rusin,

Krzysztof Ibisz

oraz Piotr Kra?ko

to profesjonali?ci w ka?dym calu. Czy Cichopek ich pokona?

Bardzo mo?liwe, przecie? nie tak dawno zosta?a zaliczona do 50 najbardziej wp?ywowych kobiet w Polsce …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>