www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Cichopek pracuje, nawet w zaawansowanej ci??y!

A tak zapowiada?a, ?e z uwagi na dziecko zrobi sobie d?u?sz? przerw?!?

Kasia wróci?a, owszem, ale ca?e szcz??cie tylko na jeden wieczór …w towarzystwie Krzysztofa Ibisza poprowadzi?a specjalne wydanie „Jak oni ?piewaj?„, z którego ca?y dochód z sms – ów, (ponad pó?tora miliona z?otych!) zosta? przekazany na rzecz chorych dzieci.

Cichopek_Kasia_Ibisz_Krzysztof

Cichopek_Kasia_Ibisz_Krzysztof

Cichopek_Kasia_Ibisz_Krzysztof

Cichopek_Kasia

Cichopek_Kasia

Cel szczytny, wi?c Kasia ma wyt?umaczenie, ?e chcia?a wesprze? show. Mamy tylko nadzieje, ?e na tym etapie ci??y skupi si? ju? tylko i wy??cznie na wysypianiu i dobrym od?ywianiu. Na pewno szybko chcieliby?cie j? zobaczy? po urlopie macierzy?skim z powrotem, wi?c musi by? w dobrej formie …

Cichopek_Kasia


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>