www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Cichopek oczerniana przez media?

Aktorce zarzuca si?, ?e s?awa uderzy?a jej do g?owy …

i specjalnie udziela tabloidom wielu wywiadów na temat swojej „skromno?ci”.

Cichopek_Kasia

Kiedy sko?cz? si? te ataki? Cichopek jest jedn? z niewielu osobowo?ci telewizyjnych, które s? tak ?yczliwe i posiadaj? odpowiedni dystans. (???)

Cichopek_Kasia


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>