www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Cichopek obci?li pensj?!

Od wrze?nia Kasia znowu w towarzystwie Krzysztofa Ibisza b?dzie prowadzi? show Jak oni ?piewaj?. Przymierza?a si? do rozmów o podwy?ce, a tu …

Z pewno?ci? niemi?e zaskoczenie spotka?o Kasi?, kiedy dowiedzia?a si?, ?e zamiast 3 tysi?cy podwy?ki, któr? chcia?a wywalczy? dla siebie, za prowadzenie Jak oni ?piewaj?, czeka ja obni?enie pensji.

Cichopek_Kasia_Ibisz_Krzysztof

Dotychczas stawka Kasi wynosi?a 10 tys. za odcinek, teraz dostanie 9 tys. Jak donosi Fakt, Cichopek nie zamierza si? k?óci? o pieni?dze i prawdopodobnie podpisze kontrakt z Polsatem, na now? ni?sz? stawk?.

Cichopek_Kasia

Cichopek_Kasia_Ibisz_Krzysztof

Ciekawe czy takie ci?cie, jak te? obni?enie wynagrodzenia za udzia? w programie uczestnikom, ma jaki? zwi?zek z szukaniem oszcz?dno?ci, z powodu znacznego podniesienia p?acy, jurorce, Edycie Górniak.

Cichopek_Kasia_Ibisz_Krzysztof_Górniak_Edyta

Dla Cichopek zamkn?li porodówk?!? [5 zdj??]Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>