www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Cichopek nie poka?e dziecka prasie!?

Nie chce wzorem zagranicznych gwiazd zarobi? na ?adnej sesji zdj?ciowej?

Katarzyna Cichopek mocno deklaruje, ?e nie poka?e dziecka prasie. Czy?by nie chcia?a sprzeda? zdj?? z dzieckiem ?adnemu kolorowemu magazynowi? Przecie?, na takich sesjach gwiazdy zarabiaj? pot??ne pieni?dze!? Na to wygl?da, ?e Katarzyn? nawet to nie przekonuje (i s?usznie), bo w rozmowie z tygodnikiem Twoje Imperium, gwiazda mówi ….

Akceptuj? pytania, co dzieje si? u mnie, ch?tnie na nie odpowiadam, chocia? nie zawsze mam czas. Nie chc? jednak chwali? si? ka?dym szczegó?em swego ?ycia. Bez wzgl?du na to, jakie s? oczekiwania czytelników, nie zmieni? zdania. Ada? jest zbyt malutki, by wystawia? go na wielki ?wiat.

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>