www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Cichopek i Hakiel sprzedaj? dom!

K?opoty finansowe dopadaj? nawet wielkie gwiazdy. „Cichopków” te? nie omin??o.

Kto móg?by przypuszcza?, ?e tak znane twarze, które wiod? sobie spokojne, „klawe” ?ycie b?d? musia?y martwi? si? o sp?at? kredytu!? Przecie? bol?czka, jak? s? comiesi?czne raty, co najcz??ciej problem zwyk?ych szaraków!?

1 2 3 4

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>