www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Cichopek dosta?a rol?

Teraz Kasia mo?e spa? spokojnie

„Jak dowiedzia? si? Fakt, Kasia Cichopek (26 l.) w serialu „Tancerze” zagra nauczycielk? Rom?.

O tym, ?e Kasia b?dzie gra?a jedn? z g?ównych ról w tym serialu, pisano ju? kilka miesi?cy temu. Aktorka nie ukrywa?a rado?ci, bo od zawsze marzy?a, by pokaza?, ?e nie jest tylko King? z „M jak Miłość”.”

Jaka b?dzie Roma, zobaczymy. Miejmy nadziej?, ?e Kasi uda si? stworzy? ca?kiem now?,
a nie kolejn? przes?odzon? posta?.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>