www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Cichopek dla szko?? Hakielowi!?

Kasia i Marcin ju? nied?ugo zostan? rodzicami. Dla Marcina to b?dzie wielki czas próby, nie tylko w nowej roli ojca …

Ciekawe czy Marcin wiedzia?, jakie Kasia ma pogl?dy na temat roli kobiety w rodzinie i udzia?u ojca w opiece nad dzieckiem?

Bo, nam si? wydaje, ?e Marcin musi si? teraz dobrze wysypia?, ?eby z du?ym zapasem si? zmierzy? si? z nowym wyzwaniem, jakim jest piel?gnacja ma?ego dziecka.

Otó? Cichopek w kulisach serialu „M jak Miłość” powiedzia?a …

„Jestem zwolenniczk?, tego, ?eby m??czyzna przy dzieciach jak najwi?cej robi?”

Uf…. co? nam si? wydaje, ?e Marcin po narodzinach b?dzie mia? r?ce pe?ne roboty. No, ale jak tu odmówi? pos?usze?stwa takiej ?onie …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>