www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Ci??a Zaj?c to wpadka!

Edyta przyznaje otwarcie, bo nie chce plotek

„Kiedy dowiedzieli?my si? o ci??y, przez chwil? zastanawiali?my si? nad przyspieszeniem terminu ?lubu. Ale jednak nie, pobierzemy si? wiosn?, tak jak planowali?my wcze?niej.

Nie chcemy dawa? pretekstu do plotek. I tak zd??ymy, zanim urodzi si? dziecko

Takie rewelacje Zaj?c „zdradzi?a” magazynowi Show.

No có?, czasem warto mie? ?wiadomo?? tego co si? mówi i komu si? mówi.

Przyznanie na ?amach magazynu plotkarskiego o wpadce i zamiarach przyspieszania ?lubu w zwiazku z nieplanowan? ci??? z pewno?ci? plotek im … jednak przysporzy.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>