www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Chyra si? spowiada: Zgubi?em wiar?!

Andrzej Chyra ten 46- letni aktor z ogromnym dorobkiem zawodowym ci?gle nie ma ustabilizowanego ?ycia prywatnego. Mo?e nie tego szuka? Ale wypowiedziane przez niego kilka zda? w rozmowie z Twoim Stylem, zastanawia. Czy ten cz?owiek nie pogubi? si? gdzie? na ?cie?kach swojego ?ycia?

Nie modl? si?. Wiara nigdy nie by?a wa?na w moim ?yciu. Mo?e ostatnio patrz? na to inaczej. Babcia nauczy?a mnie wprawdzie Ojce nasz, prowadzi?a do ko?cio?a, ale potem gdzie? to wszystko zgubi?em. Czasem ?a?uj?, bo my?l?, ?e g??boka wiara mo?e by? ?ród?em si?y. Kiedy co? mnie uwiera, id? na wino albo wyje?d?am do ciep?ych krajów.

Chyra_Andrzej


1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>