www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Chyra si? spowiada: Zgubi?em wiar?!

Andrzej Chyra to jeden z najbardziej utalentowanych polskich aktorów. Cho? mo?e si? wydawa?, ?e ci?gle jeszcze nie docenionych na miar? swojego talentu.

Ale nie warsztat aktorski Chyry mo?e wzbudza? zainteresowanie w?ród milionów. Najcz??ciej bowiem, pisze si? o nim  w kontek?cie jego trybu ?ycia, imprezowania i zwi?zku z aktork? Magdalen? Cieleck?.

Cielecka_Magdalena_Chyra_Andrzej

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>