www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Chris Brown nie pójdzie do wi?zienia!

A przyzna? si? do skatowania Rihanny…

Ju? nie wiemy, co gorsze – wi?zienie czy roboty publiczne… Jakby nie patrze? Chris dosta? t? ?agodniejsz? kar?, czyli zosta? skazany na 180 dni ci??kich robót publicznych. Co prawda do procesu nie dosz?o, poniewa? piosenkarz poszed? na ugod? i przyzna? si? do pobicia Riri, ale…

Pozostaje pewien „niedosyt”. Brown przez pi?? lat b?dzie pod nadzorem kuratora, do tego ma co trzy miesi?ce stawia? si? w s?dzie i odwiedza? psychiatr?. Nie mo?e si? zbli?y? do Rihanny na odleg?o?? mniejsz? ni? 45 metrów, je?li z?amie ten nakaz to grozi mu wi?zienie. I to czteroletnie.

Cieszy nas, ?e damski bokser zosta? skazany. Jednak dziwi nas, ?e bicie kobiet jest karane na tak… krótko. I w taki ?agodny sposób. Chocia? tak z drugiej strony… W Polsce to by nawet na roboty publiczne nie zosta? skazany.

//Foto by: Dailymail


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>