www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Chory kr?gos?up Kingi Rusin!?

Prezenterka musi zrezygnowa? z …

… ukochanego biegania. Fakt podaje, ?e lekarz Kingi Rusin zabroni? jej biegania z uwagi na silne zwyrodnienia kr?gos?upa. Prezenterka pono? ka?dego dnia pokonywa?a biegaj?c 12 kilometrów!

Rusin_Kinga

Dla pocieszenia dodamy, ?e zwyrodnienia kr?gos?upa dotycz? prawie 70 % polskiego spo?ecze?stwa – wi?c Kinga Rusin chyba, jako? to prze?yje.

Rusin_Kinga

Rusin_Kinga

Czytaj wi?cej

Rusin: Ja Wam jeszcze poka??!

Rusin do??czy do botoksowych lady!?

Rusin k?óci?a si? z bratem o spadek?!Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>