www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Ch?opak Rutowicz o gejach, Górniak i Jacksonie!!!

Coraz bardziej lubimy S?awka Oborskiego. G?ównie za to, ?e tak du?o lubi mówi?.

W rozmowie z WP.tv S?awek ujawni? kilka ciekawostek. Po pierwsze S?awek uci?? wszelkie spekulacje i podejrzenia dotycz?ce tego czy spotyka si? z m??czyznami:

?rodowisko gejowskie obla?o mnie wiadrem pomyj.

Podobno S?awek wychodz?c na ulic? s?yszy za swoimi plecami takie okre?lenia, jak przegi?ta ciota.

Oborski_S?awek_Rutowicz_Jola

Wspó?czujemy. Co do Edyty Górniak Oborski zaznacza, ?e ca?a otoczka wokó? Edyty kapry?nej gwiazdy to wymys? s?abo radz?cych sobie stylistów. Edyta to pono? bardzo ciep?a osoba, z któr? po zdj?ciach S?awek jad? sushi.

Górniak_Edyta


Oczywi?cie S?awek Oborski czuje si?, jak prawdziwa gwiazda! Czego chyba nie chcemy nawet kwestionowa?, bo i po co. Skoro Oborski o sobie mówi podobnie, jak jego dziewczyna Jolanta Rutowicz – JESTEM NAJLEPSZY! By? mo?e dlatego ma te? przemy?lenia na temat swojej popularno?ci…

Czasami, jak wychodz? na ulic? czuj? si?, jak Michael Jackson. Krzycz? do mnie „S?awek, S?awek!”…

No có?, Jola musi by? bardzo dumna ze swojego znanego m??czyzny.

Rutowicz_Jola

Oborski_S?awek_Rutowicz_Jola

Rutowicz: Jestem najlepsza we wszystkim!!! [3 zdj?cia]


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>